Odbornici Skupštine grada Banjaluke danas su jednoglasno usvojili Nacrt budžeta Grada za 2021. godinu u iznosu od 149,4 miliona KM i uputili ga u javnu raspravu.

Skupština nije danas razmatrala glasanje o prijedlogu Odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokrenosti na području grada, jer je odluka vraćena na pribavljanje mišljenja zainteresovanih organa, fizičkih i pravnih lica i privredne i društvene zajednice. Igor Šukalo, položio je svečanu zakletvu i time postao sekretar Skupštine grada.

Takođe, prijedlog o zamjenici gradonačelnika nije dobio potrebnu većinu, tom prilikom gradonačelnik Draško Stanivuković, izjavio je “To je još jedna opstrukcija. Mi pokazujemo spremnost na saradnju, što pokazuje i činjenica da ćemo uvažiti prijedloge na nacrt budžeta, da smo uvažili prijedlog skupštinske većine za sekretara Skupštine i odbornici PDP-a i oni koji podržavaju gradonačelnika nemaju problem s tim”, te je još dodao da nije voljan da uslovljava poziciju zamjenika gradonačelnika političkom trgovinom za druge funkcije.

Današnje zasjedanje grada, prihvatilo je informacije Centra za socijalni rad, kad su u pitanju rad prihvatnih centara za starije i omladinu. Usvojen je plan deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije kojim će se vršiti prevencija širenja zaraze koju prenose glodari, insekti i mikroorganizmi.