Dolazak kadeta Vojske Srbije u Bratunac i Prijedor izazvao je brojne reakcije širom Bosne i Hercegovine, a svoj komentar dao je i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Kako ističe Bećirović, odobrenje nije stiglo iz ove institucije, kao što je to ranije rekao njegov kolega Željko Komšić. U okviru plana bilateralne saradnje između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane Republike Srbije, ova aktivnost nije planirana. Nadležne državne institucije Bosne i Hercegovine, posebno Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Ministarstvo odbrane BiH, moraju u najkraćem roku utvrditi sve okolnosti i činjenice u vezi s ovim događajem – rekao je Bećirović.

Član Predsjedništva BiH kaže da je ovo posebno sporno zbog mjesta gdje je defile održan, te da je već zakazao sastanak gdje će razgovarati o ovoj temi s visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidtom.

Navodi da međunarodna zajednica mora “ozbiljno i na vrijeme shvatiti opasni sadržaj usvojene deklaracije tzv. svesrpskog sabora koja predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog prava i suvereniteta države Bosne i Hercegovine”.

Takođe, ona predstavlja podrivanje temeljnih načela na kojima počiva Evropska unija i osnovnih međunarodnih principa na kojima se zasnivaju međudržavni odnosi članica Ujedinjenih nacija. Zbog toga sam za sutra zakazao sastanak s visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christianom Schmidtom – kaže on.

Za kraj je član Predsjedništva BiH naveo i čiju reakciju očekuje, piše Kliks.

– OHR, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini, EUFOR, NATO i države svjedoci Dejtonskog mirovnog sporazuma trebaju ozbiljno i cjelovito sagledati državnu politiku Republike Srbije prema Bosni i Hercegovini, jer je riječ o jedinoj državi na svijetu koja je prekršila UN Konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida.

Pravosnažnom presudom Međunarodnog suda pravde, najvišeg pravnog organa Ujedinjenih nacija, utvrđeno je da je Srbija mogla spriječiti genocid nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, a da to nije učinila. Zbog ove i drugih presuda sudova UN-a, kao i niza drugih ozbiljnih razloga, Vojska Srbije nema nikakvo pravo da boravi na državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine – rekao je Denis Bećirović.