Tokom haških procesa Srbima optuženim za ratne zločine, srpski statističari su utvrdili da su haško tužilaštvo i njegovi vještaci manipulisali sa brojem stradalih Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine, koji je višestruko uvećan.

Statističkim analizama ukupnog broja stanovnika u Srebrenici 1995. godine, preko spiskova vojnika i nestalih, utvrdili su da je u Srebrenici stradalo najviše 3.000 Bošnjaka.

Prva prevara je kalkulacija brojem od 45.000 stanovnika u Srebrenici. Dopisom Zavodima za statistiku u Sarajevu i Tuzli, te tuzlanskom okružnom sekretarijatu za odbranu, opštinsko rukovodstvo samo sebe demantuje navodeći da je u januaru 1994. u Srebrenici živjelo 37.255 stanovnika, uz napomenu da dokument nije za uvid međunarodnim organizacijama.

 

Statističar u timu odbrane optuženih Srba u Hagu Božo Grbić napominje da se u Hagu manipulisalo i sa tri spiska raseljenih u Tuzli, nakon događaja 1995. godine. Vjerovatno zbog međunarodne humanitarne pomoći manipulisali su sa spiskom od 45.000 raseljenih, na kojem su neka lica popisana više puta, kaže Grbić.

– Kad se sve očisti dobije se brojka od 34.000 i nešto lica, koja su izašla iz Srebrenice, znači registrovana. Kada se napravi razlika između broja stanovnika, oko 37.000 i broja izbjeglih, 34.000, to je negdje oko 3.000 – rekao je Grbić.

Tvrdnju da u Srebrenici nije stradalo više od 3.000 lica srpski statističari potkrepljuju i haškim dokumentima izuzetim od tzv. Armije BiH, komande 2. korpusa 28. divizije.

– To je neki dokument u kome kaže da ima oko 6.000 vojnika. Kada je pala Srebrenica, taj kontingent vojnika je krenuo za Tuzlu, na proboj. Kada su stigli u Tuzlu, izvršena je smotra i dobiveno je oko 3.100. Znači, ako je tih vojnika oko 6.000, oduzmete 3.000 i nešto, dobijete opet brojku oko 3.000 – rekao je Grbić.

Manipulacije su uočene i sa spiskom identifikovanih DNK analizom, kaže Grbić. Na spisku su lica za koje su uzorke krvi navodno davali najbliži srodnici, a nepoznati su datum rođenja, ime oca, a da i ne govorimo o jedinstvenom matičnom broju.

I stradale prije događaja iz jula 1995. godine pronalazili smo na spisku od oko 4.000 identifikovanih, kaže Grbić

– Ima u dokumentu civilne odbrane da je do 1995. godine poginulo 1.300 vojnika. Identifikovano je oko 4.000, 1.300 se već zna, kada to oduzmete broj je 2.700 – naveo je Grbić.

Grbić ne odstupa od svojih i analiza tima srpske odbrane prema kojima broj stradalih u julu 1995. godine u Srebrenici ne premašuje 3.000. Za njega su zlonamjerene optužbe za genocid tim prije što je značajan dio života i istraživanja posvetio stradaloj djeci u NDH.

Na njegovom spisku je 54.009 samo srpske djece umorene na 3.358 stratišta. To jeste nekažnjeni genocid, kaže Grbić.