Kabinet predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske navodi u saopštenju da je sporni glasački listić liste PDP nevažeći i po Izbornom zakonu BiH i po Uputstvu o postupku sprovođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH i da se ne može dozvoliti da CIK BiH u saradnji sa Ustavnim sudom BiH i Sudom BiH odlučuje ko će biti izabran za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, jer to pravo isključivo pripada NSRS u skladu sa članom četiri stav 1. tačka a Ustava BiH, gdje je propisano da delegate iz Republike Srpske bira NSRS.

– Povodom informacije da je CIK BiH na 27. sjednici održanoj 30. maja 2024. godine ponovo priznala sporni glasački listić liste PDP-a za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, nedopustivo je da se koriste manipulacije Ustavnog suda BiH, Suda BiH i CIK-a BiH, da bi se prekrajala izborna volja poslanika Narodne skupštine Republike Srpske u procesu izbora delegata Doma naroda BiH – navodi se u saopštenju predsjednika NSRS.

Kaže da je Ustavni sud BiH prethodno djelimično usvojio apelaciju PDP-a i potvrdio da im je povrijeđeno pravo na slobodne izbore u vezi sa izborom delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske (ne upuštajući se u ocjenu važenja spornog glasačkog listića), a Sud BiH sve je vratio CIK-u BiH na ponovno odlučivanje, prilikom kojeg je ponovo priznat sporni glasački listić.

– Uvidom u sporni glasački listić za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz reda srpskog naroda vidljivo je da se na dnu glasačkog listića nalazi odjeljak pod nazivom “napomena” gdje u prvoj rečenici stoji uputstvo o glasanju: “Glasanje se vrši stavljanjem znaka H u kvadratić pored naziva predlagača kandidatske liste (politički subjekt ili poslanik zastupljen u Narodnoj skupštini Republike Srpske)”. Izgled i sadržaj glasačkog listića i način na koji se glasa je utvrđen Uputstvom o postupku sprovođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 75/22 i 83/22) – objašnjava u saopštenju predsjednik NSRS.

Uvidom u sporni glasački listić, kaže vidljivo je da je kvadrat sa tekstom: “PDP-Partija demokratskog progresa” prekrižen (ne radi se o znaku H), a da je kvadratić pored naziva predlagača kandidatske liste ostao prazan.

– Na osnovu ovog vidljivo je da sporni glasački listić nije popunjen kako je to propisano u spomenutoj “napomeni” i da je samim tim nevažeći prema Uputstvu o postupku sprovođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH, što je ispravno utvrdila Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske – stoji u saopštenju.

S obzirom da sporni glasački listić nije ispunjen (kvadratić pored naziva predlagača kandidatske liste je prazan, a potrebno je da se stavi znak X u kvadratić), on je nevažeći u smislu člana 5.17 stav 1. tačka 1. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11 – odluka US, 63/11 – odluka US, 18/13, 7/14, 31/16, 54/2017 – odluka US, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22, 24/24 i 24/24) koji propisuje da je glasački listić nevažeći ako nije ispunjen.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH ponovo je priznala “sporni listić” liste PDP za Dom naroda PS BiH iz Republike Srpske, odlučeno je na današnjoj sjednici.

Ustavni sud BiH još ranije djelimično je usvojio apeliciju PDP-a i potvrdio da im je povrijeđeno pravo na slobode izbore, a sve u vezi sa izborom delegata u Dom naroda BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Nakon te odluke Ustavnog suda BiH, Sud BiH sve je vratio CIK-u na ponovno odlučivanje.