Dok gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavljuje uvođenje ekstra poreza za kockarnice i kladionice, na drugoj strani ne sjede skrštenih ruku.

Naime, kako bi ga spriječili u namjeri, vlasnici kladionica su pred Ustavnim sudom Republike Srpske pokušali da ospore Zakon o komunalnim taksama, a koji lokalnim zajednicama daje pravo da uredi ovo pitanje.

Inicijativu je pokrenula kladionica „Mozzart“ kojoj je sporno to što jedinice lokalne samouprave utvrđuju komunalnu taksu bez jasnih kriterijuma i ograničenja, što one koji su u obavezi da je plaćaju, tvrde, dovodi u nezavidan položaj, piše Capital.

– Po mišljenju predlagača riječ je o normi koja je nepredvidljiva za njene adresate i time suprotna načelu vladavine prava – navode iz Ustavnog suda Srpske.

Iz „Mozzarta“ navode da visina komunalne takse koju može propisati neka lokalna zajednica nije određena niti jasno odrediva, što ostavlja mogućnost da neko ko posluje duži niz godina bez prethodne najave bude opterećen taksenom obavezom, čiju visinu nije mogao ni pretpostaviti.

Takođe, pokušali su se pozvati i na Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske, koji propisuje da je visina svakog pojedinačnog poreskog i neporeskog davanja obavezno određena ili jasno odrediva.

– Predlagač iznosi stav da su primjenom osporene zakonske odredbe pojedine jedinice lokalne samouprave odlukama propisale iznose komunalnih taksa za isticanje reklama na javnim i drugim površinama u drastično različitim proizvoljno određenim iznosima, bez ikakve mogućnosti za taksene obveznike da predvide potencijalni iznos takvih davanja. Izričito traži da sud utvrdi nesaglasnost osporenih odredaba Zakona o komunalnim taksama sa Ustavom Republike Srpske – stoji u odluci suda.

Međutim, u odgovoru na prijedlog, koji je sudu dostavila Narodna skupština Republike Srpske, navodi se da je zahtjev kladionica u potpunosti neosnovan jer se na pogrešan način tumače odredbe Ustava na čije kršenje se poziva.

Oni ukazuju da su zakonom jasno utvrđeni elementi komunalnih taksa, a to su vrste, rokovi i nadzor nad plaćanjem, kao i oni koji su u obavezi da je plaćaju, odnosno oni koji su od iste oslobođeni.

Kako su poručili, predlagač, odnosno „Mozzart“ je izrazio nezadovoljstvo određenim zakonskim rješenjima, što ne može biti predmet ocjene ustavnosti.

Sud je ocijenio da nisu osnovani navodi „Mozzarta“ o povredi ustavnih garancija na koje ukazuje u prijedlogu.

U svojoj odluci su naveli da osporena zakonska odredba propisuje ovlašćenje skupštine jedinice lokalne samouprave da svojim aktom može utvrditi vrstu, visinu, rokove, način plaćanja i oslobađanja od plaćanja komunalne takse u različitoj visini, a zavisno od kriterijuma.

– Stoga je sud ocijenio da su navodi predlagača da je osporena norma nepredvidljiva za njene adresate jer se iz iste ne može predvidjeti visina potencijalnih davanja, ne mogu dovesti u ustavnopravnu vezu sa sadržinom osporene zakonske odredbe jer osporena odredba ne uređuje visinu komunalne takse za svakog taksenog obveznika, već isključivo daje ovlašćenje jedinici lokalne samouprave da svojim podzakonskim aktom uredi to pitanje. Imajući u vidu navedeno, sud je ocijenio da su neosnovani navodi predlagača o povredi ustavnih garancija – stoji u odluci Ustavnog suda RS.

Podsjećamo, već nekoliko mjeseci Stanivuković vodi kampanju „Kocka je odbačena“ u kojoj zagovara da se kockarnicama i kladionicama u blizini škola uvede taksa od 25.000 maraka, kao i da im se zabrani rad.

Mnogi su njegovu ideju odbacili kao besmislenu s obzirom na to da su igre na sreću dostupne i preko interneta. Takođe, Zakonom o igrama na sreću, maloljetnicima je zabranjen ulaz u ove objekte.

Kontrole koje su inspektori Republičke uprave za igre na sreću sproveli u Banjaluci u prvim mjesecima ove godine govore da se zakon uglavnom poštuje.

Naime, u 124 objekta u kojima se priređuju igre na sreću nije zatečeno nijedno maloljetno lice u prostorima kladionice, automat klubova, igračnica i prostora u kojima se priređuje klasična tombola, kao ni njihovo učestvovanje u igrama na sreću u ugostiteljskim objektima.