Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković zakazao je za sutra sjednicu Kolegijuma, a od posljednjeg zasjedanja 15. maja do sada pristigao je materijal za svega šest tačaka, ali bez izvještaja o izvršenju budžeta za 2023. godinu i bez prijedloga rebalansa za ovu godinu.

Pojasnio je da se materijal odnosi na prodaju garaže i gradskog građevinskog zemljišta, odobravanje sredstava prevoznicima i prijedlog odluke o organizciji i funkcionisanju Civilne zaštite.

Gradski menadžer, Bojan Kresojević odgovorio je da zakazivanje sjednice Kolegijuma Skupštine Grada za sutra ima za cilj da se zaustavi donošenje odluke o dodjeli besplatnih placeva za mlade bračne parove. i planirano da se materijal dostavi.