Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je javni uvid u nacrt prostornog plana područja posebne namene nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu.

Naručilac izrade plana je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a obrađivač Urbanistički zavod Beograda.

Granicom Prostornog plana obuhvaćen je deo teritorije gradske opštine Surčin, koji predstavlja deo Surčinskog polja istočno od Državnog put IA reda A1, Obilaznica Beograda, između petlje Surčin – jug (Južni Jadran) i petlje Ostružnica.

Stadion će zauzimati površinu od 32 hektara. Prostornim planom je planirano da kapacitet stadiona bude 52.000 mesta, uz mogućnost obezbeđivanja dodatnih 8.000 privremenih (pomoćnih) mesta radi ispunjavanja kriterijuma koje propisuju FIFA i UEFA za velike i značajne fudbalske događaje. Dakle, do 60.000 gledalaca. Maksimalna visina planiranog objekta stadiona je 55 metara, piše eKapija.

Nacionalni fudbalski stadion je planiran kao multifunkcionalni objekat, sa pratećim sadržajima.

Od pratećih javnih sadržaja, na 15 hektara planirana je gradnja sportske akademije, sportskog muzeja, izložbenog prostora i galerije, kao i zdravstvenog centra.

Planirani prateći komercijalni sadržaji obuhvataju poslovni i kancelarijski prostor, kongresni prostor, prodavnice suvenira i sportske opreme, tržni centar, salone zabave, restorane, kafeterije i dr.

U centralnom delu Nacionalnog fudbalskog stadiona nalaziće se fudbalski teren, minimalnih dimenzija 105m×68m, sa instalacijom za grejanje i/ili sistemom za njegovu zaštitu odnosno pokrivanje.

Podlogu terena projektanti će predvideti sa prirodnom podlogom (100% prirodna trava), pojačanom prirodnom travom – hibrid ili veštačkom podlogom (100% veštačka vlakna).

Zona za gledaoce imaće sedišta izrađena od nepropusnog i nezapaljivog materijala sa naslonima, sa mogućom krovnom konstrukcijom,

“Zona za gledaoce mora biti podeljena na sektore/nivoe na način kojim se obezbeđuje brzi ulaz/izlaz i evakuacija u slučaju opasnosti. Od ukupnog planiranog kapaciteta stadiona minimum 5% mora biti prostorno odvojeno i posebno obezbeđeno za gostujuće navijače. Svakom gledaocu mora biti obezbeđena dobra vidljivost svih dešavanja na fudbalskom terenu”, navodi se u planu.

Pritom, svi ulazi i izlazi za gledaoce biće opremljeni obrtnim krstovima i sistemom za elektronsku evidenciju posećenosti.

Za gledaoce i posetioce predviđen je i zdravstveni centar sa obezbeđenim pristupom za vozila hitne pomoći.

Stadion će imati i kompletnu zonu za medije sa medija centrom i salom za konferencije, TV studije i komentatorske kabine, kao i VIP zonu sa natkrivenim ložama.

Saobraćajni pristup stadionu biće moguć sa planiranih ulica Nova 1, Nova 2 i Nova 4.

U skladu sa standardima FIFA i UEFA, planirano je povezivanje nacionalnog stadiona na različite vidove saobraćaja, planiranim denivelisanim priključcima na postojeću deonicu Državnog puta IA reda A1, E-75, Obilaznica Beograda i planiranu deonicu Novi Beograd – Surčin kao dela autoputa E-763 (Nova Vinogradska), kao i povezivanjem sa postojećom ul. Vojvođanska.

Takođe, planirano je i povezivanje beogradskim aerodromom “Nikola Tesla”, udaljenim oko 5 km od predmetnog područja, preko planiranog produžetka trase linija BG voza (linija 4).

U okviru kompleksa, pored uobičajene elektroenergetske infrastrukture predviđena je i mogućnost izgradnje termoenergetskih objekata za dobijanje toplotne energije iz obnovljivih izvora energije, kao dopunski izvor snabdevanja toplotom – bunara za korišćenje podzemnih geotermalnih voda, solarnih panela i postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije (CHP postrojenje).