Ustavom BiH je jasno propisano da sudije vrše funkciju do navršene 70. godine života i on ne predviđa izuzetke od tog pravila, niti daje ovlašćenje Ustavnom sudu BiH da produžava mandat sudijama, čak ni u izuzetnim okolnostima, koje Ustav BiH i ne spominje.

Istakao je ovo za Glas Srpske profesor ustavnog prava i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković, komentarišući odluku Ustavnog suda BiH, da ipak donese jednu takvu odluku.

Prema riječima Markovića, ovo što je sada uradilo ovo tijelo, a koje bi trebalo da se bavi zaštitom Ustava BiH, suprotno je najvišem aktu države, izričitoj ustavnoj normi, a i načinu na koji se ovo pitanje uređuje u uporednom pravu, da Ustavni sud produžava mandat svojim članovima ili da određuje koliko će taj mandat trajati.

Na ovo je upozorio i pravnik Ognjen Tadić, navodeći da odluka krnjeg Ustavnog suda BiH da donese odluku kojom se omogućava produženje mandata sudiji i nakon što navrši 70 godina, dok novoizabrani ne preuzme dužnost, u potpunoj je suprotnosti sa Ustavom BiH.

– Odluka da sami sebi protivustavno produže mandate u nedogled, najbolje pokazuje koliko oni cijene i štite najviši akt jedne zemlje i kako su ustavnost štitili do sada – ukazao je Tadić.

Profesor međunarodnog prava Radomir Lukić kaže da je Ustavni sud BiH, a koji trenutno radi u krnjem sastavu, ima zakonsku mogućnost da donosi određene interne dopune pravila koje se tiču rada ovog tijela, ali ne i stvari koje se odnose na trajanje mandata sudija, jer je to Ustavom već jasno definisano, odnosno utvrđeno.

– Način odlučivanja u Ustavnom sudu BiH definisan je Ustavom, a zadiranje u to pitanje jeste atak na suštinu Ustava – upozorio je Lukić.

Ustavni sud zasjedao je 30. i 31 maja, a jedna od tačaka dnevnog reda bila je promjena Pravila u radu ovog tijela. Ovom prilikom je usvojena i pomenuta odluka, a u obrazloženju iste je navedeno da će iza člana koji se odnosi na prestanak funkcije, biti dodat član o izuzetnom produženju mandata sudije.

Kako su saopštili iz Ustavnog suda BiH, ovo će se raditi u izuzetnim okolnostima, kada nadležni organ ne izabere sudiju do dana prestanka mandata sudije zbog starosne dobi. Taj sudija, kako su rekli, i dalje će nastaviti da vrši sudijsku dužnost sve dok nadležni organ ne izabere novog i dok novoizabrani sudija ne preuzme dužnost.

Poručili su i da je ona donesena imajući u vidu mišljenje Venecijanske komisije od 18. marta koja je navela, s obzirom na fundamentalni ustavni princip funkcionalnog Ustavnog suda, da zaključuje dozvoljavanje postojećim sudijama da služe i nakon navršenih 70 godina, sve do imenovanja novih sudija, ne bi bilo suprotno odredbama Ustava BiH.

Za novog predsjednika suda izabrana je Seada Palavrić, čiji mandat počinje 1. juna, a zbog koje se su i usvajale ove izmjene, jer je napunila 70 godina. Ovom prilikom novoizabrani sudija iz reda hrvatskog naroda Marin Vukoja preuzeo je dužnost.