Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, dr Nenad Stevandić, istakao je istorijski značaj formiranja Parlamentarnog foruma Srbije i Republike Srpske, nazivajući ga ključnim događajem. Forum, sastavljen od 11 poslanika iz svake republike, predstavlja nezavisnu instituciju koja će usklađivati akte i pratiti sporazume o specijalnim parlamentarnim vezama. Stevandić je naglasio da je ostvarenje ovog foruma rezultat dugotrajnih napora, uz doprinos nove predsjednice Narodne skupštine Srbije, Ane Brnabić.

On je naglasio da će forum raditi kao nezavisna institucija koja će izvještavati predsjednike republika, vlade i skupštine te predlagati akte na usvajanje. Istorijski značaj ovog foruma i saradnje između dva parlamenta istaknut je kao najviši akt potpisan u posljednjih 32 godine postojanja Republike Srpske.

“Moram da kažem za ove 32 godine Republike Srpske i naše saradnje sa Srbijom i od Dejtona, koji je već 27 godina u funkciji, da je to najviši akt koji su naši parlamenti potpisali i da smo počeli da pišemo istoriju,” dodao je Stevandić.
On je objasnio da je jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske prisustvovalo svih 11 poslanika iz Srbije, članova parlamentarnog foruma, koji su zajedno usvojili deklaraciju donijetu na zajedničkoj sjednici vlada u Beogradu 8. juna.

“Ono što je važno, juče su na našoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske prisustvovali i svi poslanici iz Srbije, iz parlamentarnog foruma, koji čine našu zajedničku grupu,” rekao je Stevandić za televiziju “Informer”.
Stevandić je govorio i o inicijativama i aktivnostima koje će forum preduzeti u budućnosti. Forum će raditi na realizaciji memorijalnog centra u Donjoj Gradini, kao i na zajedničkim kulturnim i obrazovnim programima.

“Znam da će razgovarati da se ubrzava rad na Memorijalnom centru u Donjoj Gradini, i ono što je predsjednik Vučić naglasio da kasni. Znam da će insistirati da se naprave neki zajednički programi kulturni, obrazovni,” naveo je Stevandić.

On je dodao da će forum imati široku lepezu aktivnosti, uključujući i formiranje zajedničkih odbora za porodicu i dijasporu te povezivanje predstavništava Republike Srpske sa ambasadama Srbije širom svijeta. Forum će biti oslobođen političkih i partijskih sukoba, radit će u interesu naroda.

“Mislim da imaju dosta široko polje gdje mogu da rade i da daju veliki doprinos. I ja sam siguran, sa strane Republike Srpske kod nas su i predstavnici konstitutivnih naroda. Znači, tu su i Bošnjaci, i Hrvati, pojedini predstavnici Narodne skupštine,” naglasio je Stevandić.

Stevandić je istakao važnost zajedničkih akcija i projekata koji su realizirani u zadnjih 12 godina, naglašavajući da je jedinstvo ključno za budućnost.

“Sada slavimo i dane ujedinjenja, i zajedničke deklaracije, i da kažemo zajedničke podvige, i regionalnu, da kažemo, primat koju je Srbija uspjela da napravi,” zaključio je Stevandić.