Predsjednik Ujedinjene Srpske, dr Nenad Stevandić komentarišući odluku Ustavnog suda koji je danas staviovan snage Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, rekao da se ovde radi o jednoj isključivo političkoj odluci koja favorizuje isključivo jednu stranu.

“Pravosuđe, na čiji rad pritisak vrše stranci i odluke koje se isključivo pod njihovim uticajem donose, današnjom odlukom se uključilo u prljavu političku kampanju, i to jasno pokazuje da imaju svoje političke favorite, ali i ono što je puno opasnije, i političke mete” izjavio je Stevandić.

Pogodovanje jednoj strani, smatra Stevandić jasno ukazuje i činjenica da se ročište zakazalo tokom političke kampanje i dodaje da bi ovako nešto imalo smisla da je u pitanju ubistvo pa da se traga za počiniocima, ali donošenje ovakve presude pokazuje da je pravosuđe pod političkim pritiskom.

“Neprihvatljivo je pogodovati isključivo jednoj strani i stvarati utisak pristrasnosti, jer time je obesmišljena bilo kakva pravosudna nezavisnost” – zaključuje Stevandić.

Ustavni sud BiH utvrdio je danas da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za regulisanje pravne materije koja je predmet Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, jer je to, kako navodi, nadležnost BiH.