Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik Ujedinjene Srpske, dr Nenad Stevandić, istakao je ključnu važnost očuvanja jedinstva među Srbima i zaštitu 9. januara kao Dana Republike Srpske. U svom govoru, Stevandić je naglasio da je primio pismo od nelegitimnog Kristijana Šmita, u kojem su se njegove primjedbe poklopile s onima koje su iznijeli gospodin Salkić i gospodin Vukanović.

“Potpuno razumijem želju svih da doprinesu, uvažavam sve primjedbe kolega iz opozicije i naučne zajednice. Naša kuća će biti jedinstvena i moramo ostati jedinstveni jer ne znamo kako će se budućnost odvijati,” rekao je Stevandić.

Stevandić je istakao da su pravopis, gramatika i sitna slova važni, ali da je najvažnije da su sva pravna i etička pitanja riješena na referendumu. “Svi članci su napisani tako da ne otkrivamo ni imena ni prezimena, a možemo se ponositi njihovim sadržajem,” dodao je.

Naglasio je da je volja naroda nesporna i da se svake godine odlukom vlade obilježava 9. januar kao praznik, uprkos međunarodnim pritiscima. “Sve što sam radio oko 9. januara i svih drugih pitanja, trudio sam se da nađem neku vrstu kompromisa,” rekao je Stevandić.

Podsjetio je na pravni čorsokak u kojem se nalaze, ali je istakao da to ne znači da treba da se politički razjedinjuju oko toga. “Dobio sam pismo od visokog predstavnika, ali pošto ga ne priznajem, nisam smatrao da je potrebno da ga distribuiram poslanicima,” rekao je.

Stevandić je istakao značaj zajedničkog stava Srbije i Republike Srpske. “Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, Srbija i Republika Srpska imaju identično mišljenje. To je mnogo važnije od naših sitnih zadjevica,” rekao je.

Narodna skupština Republike Srpske ne prihvata kršenje aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Zaključkom će obavezati predsjednika Republike i predsjednika Vlade da se formira organizacioni odbor za 9. januar, čiji će članovi biti zaštićeni od krivičnih prijava.

“Naše jedinstvo je uvijek bilo zalog uspjeha, gdje vlada jedinstvo, tu stanuje Bog,” zaključio je Stevandić, pozivajući sve poslaničke klubove da prisustvuju proslavi 9. januara.