Povodom novih napada i iznesenih neistina Nebojše Vukanovića, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske daje sljedeću izjavu.

I najneobrazovaniji ljudi znaju da komunikaciji između ustavnog suda ide preko nadležnih službi koje zaprimaju, obrađuju i pripremaju dokumente na potpis, što je slučaj i sa dopisima Ustavnog suda, čije se odluke nakon zaprimanja uređuju za slanje Predsjedniku Republike Srpske ili Službenom glasniku u rokovima propisanim zakonom.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske ne kontaktira lično ni privatnim mejlovima sa ustavnim sudom. Žao mi je što i ovom prilikom moram reći da pored toga što je najpresuđivaniji poslanik u Republici Srpskoj za iznošenje neistina, gospodin Vukanović je, i po mom ubjeđenju, najveća neznalica koji koristi javni prostor za svoje rijaliti ispade.

Trudim se da komunikaciju sa takvim osobama svedem na minimum, ali radi javnosti ponekad moram podsjećati o kakvoj se osobi radi.

NJegova opsesija Predsjednikom Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske je toliko velika da čak upada na moje konferencije za štampu, sjeda među novinare i snima konferencije glumeći novinara, a ponekad šalje i vozača da bi to isto snimio.

Riječ je o neuravnoteženoj osobi, koja je u stalnom povišenom tonu i u sukobu sa nevjerovatno velikim brojem ljudi.

Savjetovao sam mu da potraži stručnu pomoć.