Skupština akcionara dala odobrenje Upravnom odboru da imenuje Dušicu Šolaja za v.d. izvršnog direktora za karovske poslove i to na...