Dvije sredovječne žene na Floridi su se prerušile u starice kako bi primile vakcine protiv koronavirusa. Iako su mlađe od...