Ovo je kulminacija više od pet i po godina veoma požrtvovane borbe za utvrđivanje činjenica slučaja “Dženan Memić”, kaže u...