Starješina Dubrovačke biskupije nadbiskup Mate Uzinić izjavio je da je jedini način da se pokojnima pruži miran počinak, a živima...