Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske i u prošloj godini je nezakonito zapošljavalo radnike sklapajući ugovore o djelu za radna...