Direktor Kulturnog centra Banski dvor Mladen Matović rekao je da nisu tražili namještaj iz Gradske uprave i da će o...