Vlada Republike Srpske donijela je danas Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Sporazuma o mirnom razdruživanju Republike Srpske sa Federacijom BiH.

U Radnu grupu za izradu Sporazuma o mirnom razdruživanju Republike Srpske i Federacije BiH, imenovani su Miloš Bukejlović, ministar pravde i potpredsjednik Vlade Republike Srpske, Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova, Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske, Lazar Stjepanović, pravni predstavnik Republike Srpske, Јelena Pajić Baštinac, generalni sekretar u Kabinetu predsjednika Republike Srpske, Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade Republike Srpske, Dragan Stanković, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i Goran Maričić, direktor Poreske uprave.

Zadatak radne grupe je da sačini Prijedlog sporazuma o mirnom razdruživanju Republike Srpske sa Federacijom BiH kojeg će Vlada Republike Srpske predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.