Funkcionisanje pravosudnog sistema u BiH dovedeno u pitanje, a sudije i tužioci već ne mogu preuzeti svoje dužnosti, dok Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH neće imati kvorum za rad od februara 2025.

Ukratko, tako bi se moglo u jednoj rečenici moglo sumirati saopštenje VSTS-a BiH, koji je ukazao na brojne probleme u pravosuđu.

VSTS je, ističe se u saopštenju, na sjednici koja je održana juče i prekjuče usvojio Inicijativu za usvajanje Zakona o izmjenama Zakona o VSTS-u BiH, koja će danas biti upućena Ministarstvu pravde BiH.

“Usvojenom Inicijativom se želi ukloniti rizik da se zbog nemogućnosti implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u BiH koji je stupio na snagu u septembru 2023. godine, uruši efikasnost i kvalitet rada pravosuđa u BiH, kao i funkcionisanje VSTS-a BiH kao krovne pravosudne institucije”, upozoreno je u saopštenju.

Naime, kako dodaju, novousvojenim Zakonom je predviđeno osnivanje odjeljenja za sprovođenje postupka po izvještajima te je VSTS BiH preduzeo sve aktivnosti iz vlastite nadležnosti za sticanje uslova za početak funkcionisanja ovog odjeljenja.

“Tako je blagovremeno usvojio Pravilnik u vezi sa izvještavanjem o imovini i interesima, izmijenio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u VSTS-u BiH te inicirao popunjavanje odjeljenja za sprovođenje postupka po izvještajima prema nadležnim tijelima”, kažu iz VSTS-a.

S druge strane, dodaju, “i pored brojnih urgencija od strane VSTS-a BiH, zakonodavna i izvršna vlast još uvijek, nije obezbijedila finansijska sredstava za početak rada tog odjeljenja”.

“Za posljedicu imamo da sva imenovanja sudija i tužilaca, koja VSTS BiH vrši, nisu efektivna te da je funkcionisanje cjelokupnog pravosudnog sistema dovedeno u pitanje. Odredbe novousvojenog Zakona su propisale obaveznim provjere izvještaja o imovini i interesima sudija i tužilaca prije njihovog preuzimanja dužnosti, koje bi obavljalo odjeljenje koje još nije počelo sa radom jer, kako je naglašeno, nisu osigurana finansijska sredstva za početak njegovog rada, a što je uslov za podnošenje zahtjeva Agenciji za državnu službu BiH (ADS) za raspisivanje konkursa”, ističe se u saopštenju.

 

Štaviše, kako dodaju, ovaj problem dodatno ugrožava i funkcionisanje samog VSTS-a BiH budući da članovi Savjeta koji su imenovani i čije imenovanje predstoji u narednom periodu, ne mogu i neće moći preuzeti funkciju u Savjetu, jer nisu prošli provjere izvještaja o imovini i interesima u skladu sa navedenim odredbama novousvojenog Zakona.

“Tako u februaru 2025. godine, dakle za samo osam mjeseci, VSTS BiH neće imati kvorum za rad. Naime, i u slučaju da se, primjera radi, u ponedjeljak naredne sedmice osiguraju neophodna finansijska sredstava, proces zapošljavanja i sigurnosne provjere osoblja za rad u navedenom odjeljenju neće biti moguće obaviti u roku od osam mjeseci. Podsjećamo, konkurs traje 30 dana, nakon čega se sprovodi konkursna procedura pred ADS-om uz učešće međunarodnih eksperata, te po završetku navedene procedure slijedi provjera pred Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH”, kažu iz VSTS-a BiH.

Svjesni problema, u više navrata su se, dodaju, obraćali izvršnoj i zakonodavnoj vlasti sa inicijativama, urgencijama, dopisima, kojima je traženo odgađanje početka primjene odredaba o obaveznoj provjeri izvještaja o imovini i interesima do osiguranja finansijskih sredstava za početak rada navedenog odjeljenja, ali ni nakon višemjesečnih napora finansijska sredstva nisu osigurana.

“Naš finalni pokušaj sprečavanja kolapsa pravosudnog sistema i funkcionisanja VSTS-a BiH, predstavlja Inicijativa za izmjenu Zakona o VSTS-u BiH koju smo usvojili tokom drugog dana naše sjednice i koja će biti upućena Ministarstvu pravde BiH. U ovoj Inicijativi su predložena rješenja koja omogućavaju nesmetano funkcionisanje VSTS-a BiH u narednom periodu, te efikasan rad pravosuđa BiH do uspostave Odjela za provođenje postupka po izvještajima, zato pozivamo predstavnike izvršene i zakonodavne vlasti da, čim prije, usvoje izmjene Zakona o VSTS-u BiH predložene u Inicijativi”, ističu iz VSTS-a BiH.

Prioritetno, pozivaju izvršnu i zakonodavnu vlast da u najkraćem mogućem roku odobre potrebna finansijska sredstva za početak rada odjeljenja, “kroz dva moguća modaliteta, odnosno usvajanjem budžeta institucija BiH ili donošenjem odluke o odobrenju dodatnog zapošljavanja u skladu sa procedurom koju smo pokrenuli pred Savjetom ministara BiH”.