Donijeli smo novu odluku da pravo na besplatnu parking kartu mogu ostvariti naše sugrađanke koje su krv dale preko 15 puta i sugrađani koji su ovu tečnost donirali preko 25 puta.

Rekao je ovo gradonačelnik Draško Stanivuković, na čiju je inicijativu i uvedena ova nova mjera podrške.

Kako je istakao, nakon što su početkom marta odijeljene prve kartice za besplatan parking dobrovoljnim davaocima krvi koji su darivali krv preko 30 puta odlučio je da ovu odluku unaprijedi i proširi, jer ovi humani ljudi to zaslužuju.

To je i učinjeno izmjenom Pravilnika o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima na kojima je uvedena naplata parkiranja na području grada, čime je i omogućeno da dodatne kategorije dobrovoljnih davaoca krvi dobiju godišnju kraticu za parkiranje kao gest zahvalnosti za humanost.

Prema ovom izmijenjenom Pravilniku, pravo na besplatnu godišnju parking kartu za prvu i drugu zonu imaju dobrovoljni davaoci krvi i to muškarci sa 25 i više davanja koji imaju prijavljeno mjesto prebivališta na teritoriji grada, žene sa 15 i više davanja koji imaju prijavljeno mjesto prebivališta na teritoriji grada.

Za izdavanje besplatne parking karte za dobrovoljne davaoce krvi potrebno je priložiti knjižicu dobrovoljnog davaoca krvi ili drugu potvrdu od nadležne ustanove u kojoj je naveden potreban broj davanja krvi i saobraćajnu dozvolu.

Ukoliko dobrovoljni davalac krvi koji ispunjava uslove ne posjeduje automobil može da ostvari pravo na jednu parking kartu za vozilo koje nije u njegovom vlasništvu.