Evropski parlament odobrio je program “EU za zdravlje”, odgovor Unije na pandemiju kovida-19, a cilj je povećanja kvaliteta i otpornosti zdravstvenih sistema država članica i budžet za to je 5,1 milijarda evra za perod od 2021. do 2027. godine.

Poslanici u Evropskom parlamentu su na plenarnoj sjednici u utorak podržali privremeni dogovor sa Savjetom o programu “EU za zdravlje” s 631 glasom za, 32 protiv i 34 uzdržana, prenosi agencija Hina.

Budžet programa je 5,1 milijarda evra, od čega je najmanje 20 odsto sredstava namijenjeno za prevenciju bolesti i za promovisanje zdravlja, a program je razvijen u okviru odgovora EU na pandemiju kovida-19.

Glavni ciljevi programa su jačanje zdravstvenih sistema podržavanjem država članica u međusobnom koordiniranju i deljenju podataka, kao i veća dostupnost lekova i medicinskih proizvoda po povoljnijim cijenama.

Pandemija kovida-19 pokazala je da je potrebna veća koordinacija među državama članicama tokom zdravstvenih kriza, kao i veći kapaciteti na nivou EU za borbu protiv zdravstvenih kriza i pripremu za njih, uz veća ulaganja u zdravstvene sisteme, kako bi se osiguralo da su spremni za buduće izazove.

Novi program “EU za zdravlje” doneće koristi u područjima u kojima Unija može dodati vrijednost dopunjavajući politike država članica.

Zahvaljujući programu biće moguće ulaganje u rezerve medicinskih potrepština za slučajeve krize, formiranje rezervnih timova zdravstvenih radnika i stručnjaka koji mogu biti mobilisani u cilju sprečavanja ili odgovora na zdravstvene krize u cijeloj EU, obučavanje zdravstvenih radnika za misije širom EU. Takođe, biće moguće pojačano praćenje prijetnji zdravlju i poboljšanje otpornosti zdravstvenih sistema kako bi se osigurali bolji zdravstveni uslovi i rezultati za sve građane.

U raspravi na plenarnoj sjednici poslanici su istakli ulogu koju će novi program imati u suzbijanju nejednakosti u zdravstvu među zemljama članicama, kao i među različitim društvenim grupama.