Građani i firme u Srpskoj i Federaciji BiH uskoro će ponovo moći da od banaka i mikrokreditnih organizacija zatraže moratorijum i druge olakšice za otplatu kredita, odlučile su entitetske agencije za bankarstvo.

Upravni odbor Agencije za bankarstvo RS, u okviru svojih nadležnosti, u petak je usvojio izmjene odluka o privremenim mjerama banaka i mikrokreditnih organizacija za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19.

„Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju i mjere koje nadležni organi i institucije Repubike Srpske donose sa ciljem zaštite od produbljivanja zdravstvene i socio-ekonomske krize, usvojene su izmjene“, istakli su u Agenciji.

Usvajanjem navedenih izmjena omogućava se produženje rokova za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu i dalje smanjeni kao posljedica uticaja pandemije, a čime je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno njihovo izmirivanje obaveza prema bankama i mikrokreditnim organizacijama.

„Cilj je, prije svega pružiti mogućnost klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija koji se suočavaju sa negativnim ekonomskim posljedicama da podnose zahtjeve za posebnim mjerama i tokom 2021. godine, pri čemu se mjera moratorijuma može odobriti sa trajanjem do 30. juna 2021. godine, a mjera grejs perioda do kraja 2021. godine“, pojasnili su u Agenciji.

Predmetne odluke trebalo bi da stupe na snagu uskoro, nakon objave u Službenom glasniku Republike Srpske.

FBiH takođe omogućava olakšice
Agencija za bankarstvo FBiH saopštila je da uvažava trenutne okolnosti, procjenu mogućih mjera i ograničenja koja će dodatno otežati oporavak poslovnih aktivnosti, te da smatra da je neophodno omogućiti podnošenje zahtjeva za moratorijum i druge posebne mjere.

„Građani i privredni subjekti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za moratorij koji može trajati do 30. juna 2021. godine i ostale posebne mjere koje mogu trajati do 31. decembra 2021. godine. Nove odluke Agencije nemaju efekte na klijente i ugovorene mjere podrške koje imaju istek nakon navedenih rokova, u skladu sa odlukama iz avgusta 2020. godine“, istakli su u federalnoj Agenciji.

I odluke u FBiH trebale bi uskoro da stupe na snagu.

U RS zatražene olakšice za kredite od milijardu KM
Zaključno sa 2020. godinom, bankama sa sjedištem u Republici Srpskoj i poslovnim jedinicama banka iz FBiH, fizička lica podnijela su 8.798 zahtjeva u iznosu od oko 250 miliona KM, a pravna 1.888 zahtjeva u iznosu od oko 1,2 milijarde KM.

Odobreno je 7.776 zahtjeva fizičkim licima i 1.819 zahtjeva pravnim licima.

Što se tiče mikrokreditnih organizacija, fizička lica su podnijela 15.660 zahtjeva u iznosu od oko 8,7 miliona KM, a pravna 285 zahtjeva u iznosu od oko 3,9 miliona KM.

Od toga je odobreno 15.149 zahtjeva fizičkim licima i 225 zahtjeva pravnim licima.

Podsjećamo, Agencija za bankarstvo Republike Srpske je u martu prošle godine donijela Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“. Odluka je zatim produžena u septembru i definisano je da važi do kraja 2020. godine.