Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju podržava svaku incijativu za zakonito korištenje objekata, odnosno legalizaciju ili uklanjanje bespravno izgrađenih objekata, kojih u Gradu Banjaluka ima nekoliko hiljada, a prioritetno onih izgrađenih na obalama rijeka i na vodnom zemljištu, suprotno sprovedbenim dokumentima prostornog uređenja, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Dodali su da je ovo ministarstvo danas zaprimilo žalbu investitora Mile Radišića, po punomoćniku Ljubiši Dragićeviću, advokata iz Banjaluke, izjavljenu protiv rješenja urbanističko-građevinske inspekcije grada Banjaluka, od 9.2.2021.godine, kojim se investitoru naređuje da u roku od 30 dana od dana prijema rješenja dobrovoljno poruši bespravno izgrađeni poslovni objekat u Ulici Save Kovačevića u Banjaluci i izvrši povrat zemljišta u prvobitno stanje.


“Iz spisa predmeta, koji je dostavljen u Ministarstvo, zajedno sa urgencijom gradonačelnika Banjaluke, vidljivo je da je investitor predmetno rješenje zaprimio 17.2.2021.godine, te od tog datuma teku i rokovi. Po žalbi izjavljenoj na prvostepeno rješenje, Ministarstvo će, nakon potpuno i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja u vezi sa izgradnjom predmetnog poslovnog objekta, donijeti na zakonu zasnovanu odluku, uvažavajući i urgenciju gradonačelnika Banjaluke”, navedeno je u saopštenju.