Eksproprijacija nepokretnosti, sljedeća je faza, nakon što je Narodna skupština usvojila Plan parcelacije za auto-put Banjaluka-Prijedor. Vlada Srpske ima obavezu da izrši eksproprijaciju, dok je na koncesionaru izrada glavnog projekta. Usvajanju ovog Plana prethodile su brojne pritužbe građana sa imanjima na predviđenoj trasi.

Auto-put Banjaluka-Prijedor planiran je u dužini od 42 kilometra, a vrijednost investcije, projektovanja i izgradnje je 297 miliona evra.

Brojne primjedbe građana su uvažene i tražilo se optimalno rješenje, kako bi što manji broj objekata bio srušen, kažu u Institutu za građevinarstvo, koji je i nosilac izrade Plana parcelacije.

Zbog lokacije petlje i prilaska Omarskoj, na ovoj lokaciji biće srušeno 35 objekata.

Trasa auto-puta, nakon javnog uvida, zbog brojnih primjedbi građana, duža je za 1,7 kilometara. To će omogućiti da umjesto 354 objekta, bude porušeno 117 objekata manje.

Ugovor o koncesiji između Vlade Srpske i kineske kompanije potpisan je krajem 2018. godine, nakon čega je koncesionaru dat rok od pet godina za projektovanje i izgradnju.

“U roku od godinu dana koncesionar je imao obavezu da uradi idejno rješenje projekta, studiju izvodljivosti, pribavljae lokacijskih uslova, procjena uticaja na zaštitu životne sredine…. Pošto je riječ o veoma složenom infrasrtrukturnom projektu, koncesionaru je dat dodatni rok za ove aktivnosti”, istakla je Nataša Miletić iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

Prema trenutnoj dinamici, početak radova može se očekivati sljedeće, 2022. godine. Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina od dana izgradnje.