Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka raspisao je javni konkurs za popunu upražnjenih mjesta, odnosno za 13 diplomiranih vaspitača na neodređeno vrijeme. Konkurs je otvoren do 18. marta.
– Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je dostaviti svu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o radu i dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost uslova – naveli su iz ovog centra.

Intervju sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće održan u prostorijama centra, 18. marta s početkom u 7.30 časova. Spisak kandidata koji su ispunili uslove konkursa biće postavljen tri dana prije intervjua na oglasnoj tabli i na internet stranici ustanove.