Mi u DNS smo bili svjesni da bi i u slučaju moje pobjede i mog poraza, fokus kritike bila naša...