Podrška privrednom sektoru jedan je od ključnih prioriteta Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, a u 2021. godini predviđena su...