Grad Banjaluka je dolaskom nove administracije nakon dva mjeseca ostvario značajne uštede, a to se posebno vidi na stavkama kao što su gorivo, telefoni i plate funkcionera, saopšteno je iz Gradske uprave. 
Kako ističu, ako se uporedi novembar sa mjesecom iza nas, vidi se da je odluka o ograničenom trošenju goriva imala efekta, jer su ovi troškovi skoro prepolovljeni.
Iz Gradske uprave navode da su troškovi goriva za novembar prošle godine iznosili su 8.670 KM, dok za januar ove godine iznose 4.641 KM, odnosno 46 odsto manje.
Zato smatraju da će se na gorivu uštedjeti oko 50.000 godišnje, što je, kako ističu, i više nego duplo od planiranih 20.000 KM ušteda na godišnjem nivou. Osim na gorivu, tvrde da se uštedjelo i na platama, i to u januaru duplo više od planiranog.
Iako je planirano da godišnja ušteda na platama bude 350.000 KM godišnje, već u januaru su ostvarene uštede od 60.000 KM, saopšteno je iz Gradske uprave.
Uštede su, kako navode, vidljive i na stavci mobilnih telefona, ali se veće uštede, i do 50.000 KM godišnje, očekuju kada na snagu stupi novi pravilnik koji će regulisati korištenje mobilnih pretplata.