Izgradnja mosta u Docu će morati sačekati bolja vremena, a nepotrošeni dio novca za te namjene će biti usmjeren na projekte vodosnabdjevanja, rekao je to gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Kazao je da je iz sredstva Evroske banke za obnovu i razvoj obezbjeđeno tri miliona KM što je dovoljno za 25 odsto radova na tom mostu.
“Sa rješavanjem imovinsko pravnih odnosa cijela investicija prelazi 15 miliona KM. Kada sam postavio pitanje imate tri miliona KM, kako ste mislili? Oni su rekli možda podrška Vlade RS ili kredit, ali bio je cilj da se zakopa gradilište dok su izbori, pa neka se nastavi u naredne četiri godine”, naveo je on.

Naglasio je da je Grad odlučio da radovi na gradilišu stanu u onoj fazi investicije koja trenutno iznosi oko milion KM.

“Sa tim ciljem se priprema i aneks ugovora sa izvođačem radova. Ostalih dva miliona KM po ugovoru sa EBRD može biti iskorišteno za vodosnabdijevanje, koji za nas strateško opredjeljenje. Izvođač radova je u ovoj fazi bio korektan i postgnut je sa tom firmom dogovor”, naglasio je on.

Istakao je da je gradnja ovog mosta počela bez jasne vizije kako je to moguće uraditi.

“Da li su postojali neki nezvanični dogovori da će neko dati neka sredstva ili kako? Mi tih dokumenata nemamo i to nema u budžetu. U ovoj fazi nastavljati sa radovima za koje će možda trebati još 12 ili više miliona KM je vrlo neracionalno, obzirom na epidemilošku situaciju i da ide vakcinacija i da Domu zdravlja trebaju dodatna sredstva”, naveo je on.

Kaže da ovom promjenom Grad neće imati nikakve penale ili štetu.

“Isto tako neće biti nikakve štete ni po izvođača a ni EBRD koji finasira takav projekat”, naveo je Stanivuković.