Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, dr. Nenad Stevandić, nije štedio reči u svojem odgovoru na pismo komesarki Savjeta Evrope za ljudska prava, Dušanki Mijatović. Pismo je stiglo 18. septembra, a Stevandić je odlučno otkrio licemjerstvo i dvostruke standarde koji se primjenjuju na Republiku Srpsku.

“Licemerje Savjeta Evrope razotkriveno!”

Stevandić je oštro osudio Savjet Evrope i optužio ih za dvostruke standarde u odnosu prema Republici Srpskoj. Prema njemu, zakoni koje Republika Srpska donosi u potpunosti su usklađeni sa svim preporukama Venecijanske komisije, ali Savjet Evrope odlučno ignoriše te preporuke. Stevandić je istakao da je to licemerno ponašanje, budući da Savjet Evrope ne reaguje na činjenicu da u Bosni i Hercegovini zakone donosi jedna osoba prema vlastitom nahođenju.


Stevandić je posebno prozvao gospodina Kristijana Šmita, koji je, prema njemu, poticao incidente i situacije koje ugrožavaju mir, demokratski poredak i Dejtonski sporazum. Osim toga, Šmit je, kako tvrdi Stevandić, počeo koristiti uvredljive izraze, nazivajući ih “primatima”, što je, prema Stevandiću, potpuno nedopustivo i van svih diplomatskih pravila.

Republika Srpska: Oaza Slobode u Evropi

Stevandić je istakao da je Republika Srpska rijedak primjer u Evropi, jer njeni građani uživaju u potpunim građanskim slobodama koje su drugdje surovo ograničene i kažnjavane. Građani Republike Srpske imaju slobodu izražavanja mišljenja o domaćim političarima, predsjednicima drugih država i liderima Evrope.

On je takođe naglasio da Republika Srpska radi u okviru demokratskih i parlamentarnih principa, a mediji i nevladine organizacije moraju da se pridržavaju njenih zakona, što je praksa u svim evropskim zemljama. Stevandić je istakao da nacrt zakona ne zabranjuje rad nevladinih organizacija niti ih suviše ograničava, već samo zahtijeva transparentnost, što je u interesu svih građana Republike Srpske i samih nevladinih organizacija.


Nada u saradnju s Savjetom Evrope
Na kraju, predsjednik Stevandić izrazio je nadu u saradnju s Savjetom Evrope u vezi s nacrtom zakona. Želi da se zakon široko analizira i razmotri prije eventualnog usvajanja ili odbacivanja.